Svenskens vidskepelse och vantro

Till det myckna onda, som träffar svensken, hör som sagt “onda ögon”, som här i landet gå under benämningen “medelålders vita män” och som tycks ha stor makt. För detta “patriarkat” har man ock stor skräck, ty det kunna åstadkomma snart sagt allt ont.