Om Sur pingvin

Sur pingvin är din totem och ditt andedjur i en kaotisk värld.

Att artikulera saker inför varandra är att tänka.

Det fria ordet framför allt.