Fem saker vänstern inte förstår om ekonomin

Människor med hjärtat till vänster missförstår ofta marknadsekonomin. Framförallt har de missat att marknadsekonomin tjänar de många människorna. Kapitalism är massproduktion för massorna. Om detta och fyra andra ekonomiska fenomen som har undgått vänstern får du läsa i denna artikel.

En evig väntan på undergången

Det finns antagligen viktigare saker än klimatet att fokusera på för vettiga människor. Undergången lär nämligen låta vänta på sig.

Klimatdebatten är historien om människor som bebor fundamentalt oförenliga konceptuella universum, och som vägrar tala med varandra annat än via glåpord.

Svenskens vidskepelse och vantro

Till det myckna onda, som träffar svensken, hör som sagt “onda ögon”, som här i landet gå under benämningen “medelålders vita män” och som tycks ha stor makt. För detta “patriarkat” har man ock stor skräck, ty det kunna åstadkomma snart sagt allt ont.